Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo

534

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo.

Aktivita 1: Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ: Nadstavba 2. nadzemného podlažia, vnútorné dispozičné zmeny prízemia a rekonštrukcia pôvodného objektu materskej školy. Výsledkom tejto aktivity boli stavebne vybudované priestory 4 nových tried (2 triedy po 25 detí, 2 triedy po 15 detí), hygienické zariadenia, šatne, zázemie pre pedagogický a obslužný personál materskej školy a prístupové schodisko.

Aktivita 2: Prestavba kuchyne a jedálne MS: priestor jedálne sa rozšíril, čím sa umožnilo stravovanie až pre 300 stravníkov.

Aktivita 3: Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MS: na školskom dvore boli umiestnené dve nové pieskoviská, ihrisková dvojitá zostava s tunelom a prvkom inkluzívneho vzdelávania a bezpečnou dopadovou plochou. Revitalizovaná bola aj záhrada a zeleň v školskom areáli a vysadilo sa 30 nových stromov.

Aktivita 4: Materiálno technické vybavenie MŠ: triedy boli vybavené štyrmi interaktívnymi tabulami s projektorom.

Aktivita 5: Energetická hospodárnosť MŠ: v rámci opatrení do energetickej úspory objektu sa realizovalo zateplenie stropu, nová konštrukcia strechy s minerálnou vlnou, tepelná izolácia podláh polystyrénom, nový kondenzačný kotol a ohrievač vody, osadenie nových vykurovacích telies, osadenie termostatických hlavíc, tepelná izolácia potrubí, termostatické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 564 638 €).

Okres: Senec

Obec: Hamuliakovo

Celkové výdavky projektu: 1 301 227 €