Rozšírenie plôch verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji

537

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rozšírenie plôch verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji.

V roku 2021 prebehla výsadba stromov na Štefánikovej ulici v centre obce, v menšom počte aj v iných lokalitách, spolu približne 120 stromov. Výsadba prispela ku skrášleniu prostredia v centre obce a skvalitneniu životného prostredia v blízkosti rušnej cesty.

Projekt financovaný z externých zdrojov v rámci ZSR a NDS.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 60 000 €