Rúška fungujú dobre, ale respirátory ešte lepšie

4524

Rúška dokážu zachytiť najmä väčšie kvapôčky, menej účinne zachytávajú drobné čiastočky aerosólu, ktorý sa drží vo vzduchu najmä v interiéroch. Preto rúška chránia najmä okolie pred ich nositeľom, samotného nositeľa iba čiastočne.

Respirátory dokážu efektívnejšie zachytávať aj drobné čiastočky aerosólu, ktorý sa drží vo vzduchu, a veľmi dobre tak chránia aj ich nositeľa. Respirátor je najviac potrebný v situáciách, ako je cesta taxíkom, či hromadnou dopravou, návšteva rušných predajní, alebo služieb so zvýšeným pohybom osôb.

Ak má respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom.Najdôležitejší spôsob ochrany v týchto dňoch je však vyhýbať sa všetkým kontaktom, ktoré nie sú nevyhnutné, a byť čo najviac doma.

V čom spočíva výhoda FFP2 respirátorov?

FFP2 masky bez(!) výdychového ventilu poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Tieto masky majú však filtračnú životnosť a mali by sa po niekoľkých hodinách vymeniť.

Výhodou respirátorov môže byť aj to, že dobre priliehajú a dizajn používateľa prirodzene navádza nasadiť si masku správne a zbytočne sa jej nedotýkať, čím sa znižuje riziko kontaminácie rúk, ako aj samotného respirátora. Zdôrazňujeme však, že ak respirátor neprekrýva okrem úst aj nos, nespĺňa tým svoju ochrannú funkciu a nemožno ho považovať za zvýšený štandard ochrany pre jednotlivca a ani pre jeho okolie.

Mali by všetci vymeniť bežné rúška za FFP2 respirátory?

Odporúčajú sa všetky typy ochrany tváre, avšak za predpokladu správneho používania.

Široká verejnosť sa aj naďalej dokáže účinne chrániť kombináciou správne nasadeného rúška, dodržiavania platných opatrení zameraných na zníženie mobility ľudí, dostatočného odstupu, dôslednej respiračnej hygieny a dezinfekciou rúk.

V akých situáciách môže byť FFP2 respirátor vhodnejší než rúško?

Použitie FFP2 respirátorov možno odporučiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie – ak sa človek ocitá v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore.

Ako príklad možno uviesť cestu taxíkom či hromadnou dopravou alebo návštevu rušných predajní či služieb so zvýšeným pohybom osôb. Zdôrazňujeme, že ak má respirátor výdychový ventil, musí byť naviac prekrytý chirurgickým rúškom.

Osobám, ktoré z povahy svojej práce prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi často aj počas pandémie, odporúčame častú výmenu rúšok, respektíve prekrytie tváre takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny rúška (FFP2 respirátory).

Musím dodržiavať ostatné opatrenia, ak mám správne nasadené rúško/respirátor?

Je mimoriadne dôležité, aby ste aj s prekrytými hornými dýchacími cestami dodržiavali aj ostatné zásady: dostatočný sociálny odstup, časté nárazové vetranie priestorov, umývanie a dezinfekcia rúk, dôsledné rešpektovanie platných protiepidemických opatrení v uznesení vlády a vo vyhláškach, ktoré sú nastavené tak, aby znižovali mobilitu a stretávanie sa ľudí, čo je taktiež efektívnym nástrojom na znižovanie rizika šírenia vírusu.

Prečo niektoré krajiny nariadili povinné nosenie respirátorov?

Vzhľadom na rýchlejší prenos niektorých mutácií vírusu SARS-CoV-2 predpokladáme, že pri nedodržiavaní správneho nosenia látkových alebo jednorazových rúšok a nedodržiavaní nastavených opatrení, najmä sociálneho odstupu a obmedzenia sociálnych kontaktov, je vysoké riziko enormného nárastu nových prípadov.

Nariadenie nosenia FFP2 masiek preto pravdepodobne súvisí najmä s tým, že nie sú dodržiavané nastavené opatrenia najmä v oblasti sociálnych kontaktov, nie sú nastavené najstriktnejšie opatrenia, ako napríklad úplný lockdown, a stále je možnosť stretávania sa osôb, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá správneho nosenia bežne používaných rúšok (nepriliehajú na pokožku a neprekrývajú ústa aj nos, nie sú vymieňané pri znečistení alebo zvlhnutí).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR