Rusovce čoskoro začnú s revitalizáciou autobusového otočiska

765

Minulý týždeň sa mestská časť Rusovce pochválila s dobrou správou, a síce, že do Rusoviec pritečie ďalší polmilión eur.

„Na konci týždňa máme ešte jednu dobrú správu – kontrola verejného obstarávania bola ministerstvom ukončená a my môžeme konečne naštartovať práce na revitalizácii autobusového otočiska,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti. S prácami začneme v priebehu mesiaca október. O podrobnostiach bude mestská časť určite vopred informovať.

Zdroj: Rusovce