Ružinov eviduje 4 návrhy na novú plaváreň i obnovu zimného štadióna

878
Zdroj: TASR

Do architektonickej súťaže na novú lokálnu plaváreň v bratislavskom Ružinove a s ňou súvisiacu rekonštrukciu Zimného štadióna Vladimíra Drurillu sa prihlásili štyri návrhy. Z nich by mala odborná porota vybrať ten, ktorý sa spracuje do podoby štúdie i dokumentácie pre územné rozhodnutie. Uviedol to starosta Ružinova Martin Chren. Investičné náklady na realizáciu stavby sa odhadujú na 25 miliónov eur bez DPH.

„Architektonická súťaž aktuálne vrcholí. Dostali sme štyri kvalitné súťažné návrhy, z ktorých by odborná komisia zložená v prevažnej miere z odborníkov architektov, mala vybrať víťazný, ktorý sa potom spracuje do podoby štúdie a následne do dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ povedal Chren.

Súťaž vyhlásila mestská časť koncom minulého roka. Za ideálne miesto na umiestnenie chýbajúcej plavárne považuje miesto vedľa zimného štadióna pri Štrkoveckom jazere. Ideálne je to podľa samosprávy aj z hľadiska energetiky, pretože zimný štadión produkuje značné množstvo odpadového tepla, ktoré sa dá použiť pri vykurovaní bazéna a plavárne.

Vyhlasovateľ súťaže požadoval od súťažiacich návrh komplexného športovo-rekreačného areálu s celoročným fungovaním. Štadión, hotel a nová plaváreň majú byť vzájomne logicky prevádzkovo a funkčne prepojené. Nová plaváreň má byť koncipovaná športovo – primárne ako plavecký bazén so šiestimi 25-metrovým dráhami, s detským bazénom, saunami a masážami.

Pôvodne samospráva uvažovala o 50-metrovom olympijskom bazéne s 25-metrovým rozplavbovým bazénom, aby nová plaváreň spĺňala možnosť realizácie medzinárodných plaveckých športových podujatí. Úvaha vychádzala zo situácie, že v Bratislave je jedna plaváreň s 50-metrovým bazénom na Pasienkoch, ale tento objekt je už v havarijnom stave. Podporu z iných inštitúcií však mestská časť nenašla. Nakoniec sa rozhodla pre finančné prijateľnejší variant lokálnej plavárne.

Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela mestskej časti vláda SR grantom 600.000 eur.

Zdroj: TASR