S rúškami aj do klientskych centier!

1228

Od pondelka 16. marca 2020 sa Úradné hodiny na klientskych centrách skracujú na tri hodiny a to od 8.00 do 11.00 hodiny, každý pracovný deň. V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov, budú občania na tieto pracoviská vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR