Senecká Synagóga otvorí brány v roku 2021

1987

Rekonštrukcia vonkajších i vnútorných priestorov, výstavba Infopavilónu či obnova záhrady – to všetko v sebe obnáša obnova národnej kultúrnej pamiatky Synagógy v Senci, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj od roku 2018. Najzásadnejšie veci už má projekt za sebou a tak sa pomaly blíži do finále. Oficiálny názov novovznikajúcej inštitúcie je Synagóga Senec – priestor pre kultúru a pre verejnosť bude slávnostne otvorený v druhej polovici roku 2021.

„Budova je cenná tak z historického ako aj kultúrneho hľadiska. Preto bolo cieľom zachrániť túto vzácnu pamiatku a zároveň vytvoriť krásny priestor, ktorý bude slúžiť miestnej komunite v Senci, ako i celému regiónu a takisto návštevníkom z celého Slovenska a bezprostredného pohraničia. Synagóga chátrala vyše 60 rokov, preto som rád, že po tomto období opäť skrášľuje Senec. V Synagóge otvoríme nové multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum určené pre všetky záujmové, národnostné a vekové skupiny. Ľudia sa v ňom budú stretávať na rôznych vernisážach, diskusiách, prednáškach, festivaloch, workshopoch, koncertoch a ďalších skvelých podujatiach a to po celý rok. Návštevníci sa dozvedia viac aj o histórii židovskej kultúry,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.

Aktuálne je ukončená výmena krovu vrátane strešnej krytiny, výmena klampiarskych prvkov a uzemňovacej sústavy vrátane bleskozvodu. Dokončená je aj fasáda objektu, výmena nosných trámov stropnej konštrukcie, podhľad stropnej konštrukcie z reštaurovaných, ale aj nahradených pôvodných kaziet s ozdobnými pôvodnými ružicami. Pracuje sa na rozvodoch ústredného kúrenia, slaboprúdu a elektroinštalácie. Hotová je aj kotolňa. Nasledovať bude montáž okien, maľby stien a stropov galérií, kladenie kamennej dlažby v hlavnej sále. Pred dokončením je budova infopavilónu, kde sú ukončené povrchové úpravy stien a stropov. Pracuje sa aj na kompletnej revitalizácii záhrady, ktorá bude obsahovať výsadbu zelene, parkovú úpravu a osadenie relaxačných prvkov. Súčasťou bude menšie drevené pódium slúžiace na rôzne komunitné podujatia. Chýbať nebude ani oplotenie areálu. Samotné rekonštrukčné práce by s mali ukončiť koncom roka a potom sa pozornosť sústredí na vybavenie interiérov.

V Synagóge bude aj expozícia dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu, ktorá bude významným prínosom aj vďaka vzácnym objavom. A to autentickej malej murovanej pece, pravdepodobne určenej na pečenie macesu – nekvaseného chleba, ktorý sa používa v židovskej kultúre ako základný pokrm na sviatok Pesach a rituálneho očistného kúpeľa mikve. Tie mali dôležitú úlohu nielen ako súčasť rituálov, ale aj ako súčasť každodenného života rodiny. V rámci židovskej kultúry majú v prvom rade očistnú funkciu a to pre ženy ako aj pre mužov. Určujúcou pamiatkovou hodnotou mikve je celistvosť a vysoká miera zachovania jednotlivých častí objektov. Takéto kúpele sú na Slovensku raritou. Práve v areáli seneckej synagógy sa vo vysokej miere zachovali jednotlivé prevádzkové súčasti kúpeľa, bazén a prvky, na základe ktorých je možné rekonštruovať aj technické zázemie kúpeľa. Vďaka tomu význam seneckej synagógy a jej mikve presahuje hranice regiónu a nadobúda hodnotu v rámci celého Slovenska.

Nádhernú fasádu môžete obdivovať už niekoľko mesiacov
Nádhernú fasádu môžete obdivovať už niekoľko mesiacov

Celkové náklady rekonštrukcie a novostavby predstavujú vyše 1,5 milióna eur a finančné zdroje sú zabezpečené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.