Vajnorských seniorov bude na očkovanie voziť špeciálny taxík

811

V sobotu sa vo Vajnoroch úspešne podarilo zaočkovať 20 seniorov. Je to výsledok dohodnutej spolupráce s vedením očkovacieho centra vo Vajnoroch, ktoré zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a spoločnosťou BIONT.

„Považujem za správne, že ak sme ako mestská časť dali k dispozícii Dom kultúry pre účely očkovacieho centra, budú mať z toho osoh aj naši obyvatelia Vajnor. V prvom kroku sme sa zamerali na seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých, ktorým sme chceli poskytnúť možnosť zaočkovať sa priamo vo Vajnoroch,“ približuje starosta mestskej časti Michal Vlček.

Možnosť zaočkovať sa mestská časť ešte viac zjednodušila a sprístupnila očkovací taxík, ktorým ich privezie aj odvezie bezpečne domov a samozrejme bezplatne.

„Týmto by som chcel vyzvať našich seniorov a chronicky chorých, aby využili túto možnosť a neváhali sa zaočkovať. Nie každý má totiž možnosť zaočkovať sa priamo vo svojej obci, meste alebo mestskej časti,“ dodáva starosta.

Zdroj: Michal Vlček-starosta Vajnor