Šikovní žiaci z Gymnázia L. Novomeského sa pričinili o nový dizajn portálu Učíme na diaľku

864

Vzdelávací portál Učíme na diaľku, ktorý má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, riaditeľom, žiakom i rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach v mimoriadnej situácii, má nový dizajn.

ŠPÚ tento portál prevádzkuje od začiatku apríla vďaka spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami a ministerstvom školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania v dobe epidémie koronavírusu.

Nový moderný dizajn a prehľadná štruktúra obsahu inovovanej webovej stránky vznikli aj vďaka spolupráci s iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, ktorá spája šikovných žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi sú šikovní študenti z Gymnázia Ladislava Novomeského.

Študenti zo svojej iniciatívy oslovili prevádzkovateľov portálu Učíme na diaľku, vymysleli novú podobu stránky, dali jej nový dizajn, tvorili viaceré texty a zabezpečili online podporu na Facebooku.