Situácia s nájomníkmi v Tržnici na Trnavskom mýte je stabilizovaná

960

Situácia v Tržnici na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste je stabilizovaná. Jestvujúci nájomníci prejavili záujem pokračovať aj v tomto roku, a to aj napriek ich ťažkej situácii po obmedzeniach pre pandémiu nového koronavírusu, ktoré ich zasiahli v uplynulých dvoch rokov. Aktuálne sa v Tržnici nachádza 81 nájomníkov. Pre TASR to uviedol EKO-podnik VPS, ktorý budovu spravuje.

Správca budovy zároveň odmieta tvrdenia, že by prišlo k zvýšeniu nájmu. Ten sa podľa neho oproti minulému roku nezmenil. „Jediné, čo sa zmenilo, je suma služieb, ktoré sú spojené s dodávkou elektrickej energie. Keďže k 1. novembru 2021 došlo k úprave jej ceny, tak túto zmenu prenáša EKO-podnik VPS aj na nájomníkov,“ uviedol správca. Informáciu o zvýšení ceny dostali e-mailom nájomníci už vlani v novembri, teraz sa len fyzicky vystavila príslušná faktúra za nájom a služby spojené s nájmom pre rok 2022.

Prilákaniu nových potenciálnych nájomníkov, ale tiež zákazníkov má pomôcť aj dizajn manuál interiéru Tržnice, ktorý bol minulý rok vypracovaný. Zmeny by sa mali realizovať postupne, podľa finančných možností EKO-podniku VPS. „Veríme, že práve postupnými zmenami dokážeme presvedčiť potencionálnych nových nájomníkov a návštevníkov, že Tržnica je vhodným miestom pre dobrý nákup a stretnutia,“ poznamenal podnik.

Budova Tržnice prešla v uplynulom období aj viacerými vonkajšími úpravami. V súčasnosti sú pozastavené, keďže počasie neumožňuje splniť technologické postupy, respektíve podmienky aplikácií. Pokračovať by sa však následne malo vo farebnej úprave fasády podľa už zrealizovaného vzoru zo strany od Krížnej ulice. V priebehu roka sa počíta aj s výmenou ďalších poškodených sklenených výplní fasády. Na pláne je tiež generálna oprava schodísk.

Prioritou pre EKO-podnik VPS je tiež odstránenie LED obrazovky zo strechy budovy, ktorá by mala tiež prejsť rekonštrukciou. Kritizovaná obrazovka, ktorú sa podarilo vypnúť koncom roka 2020, je stále je mimo prevádzky a s jej ďalším uvedením do prevádzky na tomto mieste sa už nepočíta. „Po vyjasnení situácie týkajúcej sa vlastníckych pomerov k samotnému zariadeniu sme pripravení ju zo strechy odstrániť,“ dodal EKO-podnik VPS.

Text: TASR, Foto: Tomáš Korček