Škôlkárska záhrada v obci Jablonec je krajšia a funkčnejšia

1157
Zdroj foto: Facebook Obec Jablonec
Zdroj foto: Facebook Obec Jablonec

Vďaka projektu s názvom Spoznaj zem cez dotyk a vôňu je škôlkárska záhrada nielen estetickejšia, ale pribudli aj nové možnosti, ako deti priblížiť k prírode.

Hlavným cieľom projektu bolo priblížiť deťom prírodu a vytvoriť im na to priestor v škôlkarskej záhrade, kde ju môžu spoznávať na základe rôznych senzorických podnetov. Pocitový chodník a bylinková špirála je súčasť novej oddychovo – náučnej zóny s lavičkou a environmentálnou tabuľou, ktorá má deťom poslúžiť na environmentálne vzdelávanie, rozvoj pohybových aktivít, zdravý životný štýl i pestovateľské práce – zážitkové učenie. Projekt bol realizovaný vďaka grantu Nadácii Volkswagen Slovakia.

Zdroj: www.jablonec.sk