Školy pokračujú v nezmenenom režime

672

Školské vyučovanie v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude naďalej prebiehať v nezmenenom režime. Znamená to, že vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility, bude prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Určuje to rozhodnutie ministra zverejnené 31. marca 2021.

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility budú deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl vzdelávať ako doteraz. Po návrate z veľkonočných prázdnin tak pokračujú v nastavených pravidlách. Uprednostnení budú tie deti a žiaci, ktorých rodičia majú nevyhnutný prezenčný spôsob výkonu práce.

Zároveň je umožnené riaditeľom alebo zriaďovateľom materskej či základnej školy umožniť vzdelávanie aj žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu. Spraviť tak môžu aj v tom prípade, ak ide o žiaka, ktorý sa nachádza v komplikovanej rodinnej situácii. Dôležité je, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa. Pokiaľ by brány školy otvorili aj týmto deťom, stále platí, že rozhodujúce slovo má príslušný RÚVZ. Ten posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility.

V doterajšom režime pokračujú:

  • špeciálne materské školy
  • materské školy pri zdravotníckych zariadeniach
  • základné školy na druhom stupni,
  • základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • špeciálne základné školy,
  • stredné školy,
  • špeciálne stredné školy.

Zdroj: TASR