Skupina študentov a učiteľov Spojenej školy Tokajícka vycestovala do Rumunska

1029
Marcové projektové aktivity Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava
Marcové projektové aktivity Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+, Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages,  sa konalo v Rumunsku, Ștei. Cieľom projektového stretnutia bola tvorba a použitie mobilných aplikácií na témy Cestovanie a Európska únia, ale aj spoznávanie rumunského kultúrneho dedičstva – exkurzia do mesta Hunedoara a prehliadka hradu Corvín. Na tomto projekte participuje okrem Slovenska aj Maďarsko, Turecko, Taliansko a Rumunsko.

Do Rumunska vycestovala v marci aj druhá skupina študentov a učiteľov Spojenej školy v rámci iného projektu Erasmus+, Game literacy and learning. Partnerská rumunská škola v Buzau hostila krátkodobú výmenu študentov zo Slovenska, Portugalska, Turecka a Bulharska. Študenti z 5 partnerských krajín si pripravili na stretnutie prezentácie o prácach, ktoré vytvorili doteraz počas štúdia. Okrem toho vytvorili letáky, brožúry a plagáty na propagáciu rôznych kultúrnych a turistických atrakcií, ktoré sú charakteristické pre krajinu a oblasť, z ktorej pochádzajú. V rámci dňa kultúrneho dedičstva navštívili účastníci stretnutia hrad Bran a mesto Braşov.