Zlo, ktoré spôsobil fašizmus sa už nesmie opakovať

3590
Zlo, ktoré spôsobil fašizmus sa už nesmie zopakovať
Zlo, ktoré spôsobil fašizmus sa už nesmie zopakovať

Seniori vyššieho veku sa ešte azda dokážu rozpomenúť na udalosti spred 78 rokov, kedy sa ukončila jedna z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva – II. Svetová vojna. Ostatní o týchto udalostiach vieme iba z učebníc, z médií a z rozprávania.

Uplynulo 78 rokov od ukončenia najrozsiahlejšieho a najničivejšieho vojenského konfliktu medzi národmi. Neopísateľné utrpenie, hlad, bieda, dennodenný strach o život, smrť nie len na fronte, ale aj medzi civilnými obyvateľmi – to je výpočet vojny, ktorá v histórii nemá obdoby.

Aby sme my dnes mohli žiť v slobode, osloboditelia položili vlastný život. Preto si v dnešný deň uctievame ich pamiatku. „Je pre mňa samozrejmé, že v našej pamäti musí navždy zostať spomienka na osloboditeľov, na ich hrdinstvo a odvahu. Opatrujme v našich srdciach úctu ku všetkým bojovníkom proti nacizmu a fašizmu a nezabúdajme na hrôzy vojny, pretože iba tak existuje nádej, že sa podobné udalosti nezopakujú,“ povedal župan Juraj Droba.

V čase druhej svetovej vojny sa musel spojiť celý demokratický svet, aby spoločne dokázal zabrániť plánu vyhladenia celých národov a rás, aby zabránil záhube európskej civilizácie. V tomto boji stáli aj Slováci. Po boku oslobodzovacej armády hrdinsky bojoval Prvý československý armádny zbor, v Sovietskom zväze vznikla paradesantná brigáda. Jej význam a hrdinstvo sa ukázali v Slovenskom národnom povstaní, ako aj pri oslobodzovaní územia Slovenska, vrátane oslobodenia nášho hlavného mesta Bratislavy, sídla Bratislavského samosprávneho kraja.

„Je to súčasť našej histórie, ukážka odvážneho ducha Slovákov a národov žijúcich na našom území. Výročie ukončenia II. Svetovej vojny považujem za vhodný moment na opakovanie a zdôrazňovanie potreby a významu spoločného mierového úsilia Európy o jednotu a spoluprácu, ako memento a nekončiace varovanie všetkých generácií pred hrôzami vojny. Na význam zápasu za slobodu a život v mieri nemôžeme rezignovať. Ako predseda samosprávneho kraja a teda ako politický reprezentant občanov konkrétneho územia budem vždy presadzovať vzájomnú úctu a potrebu medziregionálnej spolupráce. Vždy s vedomím spoluzodpovednosti za rozvoj demokracie, ktorej výsledkom je mier, sloboda a bezpečný život občanov,“ dodáva.

Počas druhej svetovej vojny prišlo o život viac ako 50 miliónov ľudí. Počtom obetí, ale rovnako aj svojím charakterom a krutosťou ide o najväčšiu tragédiu v dejinách ľudstva.

Tieto hrozné udalosti nás však musia poučiť o dôležitosti tolerancie a rešpektu voči rozmanitosti a inakosti ľudí. V našej súčasnej dobe existujú rôzne formy extrémizmu, ktoré sa snažia rozdeliť nás ako spoločnosť a oslabiť našu demokraciu a slobodu. Preto je dôležité bojovať proti fašizmu a iným formám extrémizmu a budovať spoločenstvo, ktoré je založené na inklúzii, tolerance a vzájomnom rešpekte. Sme rôznorodí a práve táto rozmanitosť nás robí silnejšími. Keď sa naučíme spolupracovať a tolerovať iných, môžeme dosiahnuť niečo veľkolepé a vytvoriť spoločnosť založenú na rovnosti a spravodlivosti pre všetkých.