Slovenská národná galéria pomáha pri učení

990

Slovenská národná galéria ponúka vzdelávacie a výtvarné aktivity, v ktorých nájdu podnety na tvorenie a učenie sa nielen pedagógovia základných a stredných škôl ale aj rodičia či jednotlivci.

Pripravila inšpiratívne námety výučby, ktoré sa dajú využiť v rámci súčasného distančného vzdelávania. Metodické materiály sú doplnené ukážkami aktivít a námetmi pre jednotlivé stupne vzdelávania. Pedagógovia môžu využiť návody na prácu s dielami, metodiky, ktoré približujú princípy prepájania pedagogiky v galérii a v múzeu so školou.

Tri medziodborové články zamerané na otázky Nežná revolúcia – pravda – konšpirácia – lož? približujú na príklade tém Novembra 1989 princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Články sú metodickou pomôckou pre výučbu dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k téme Nežnej revolúcie a jej presahov do súčasnosti.

Výtvarné aktivity ponúka galéria na Webumenia.sk v sekcii Články.

Viac informácii nájdete na https://medium.com/sng-online.

Zdroj: SNG