16. ročník projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice opäť spustený

822
Zdroj: pixabay

Slovenská pedagogická knižnica (SPK) pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý pripadá na 26. októbra, vyhlásila 16. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. 

Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu či poznávaniu nového. Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť na projekte, musí vyplniť do 21. októbra elektronickú prihlášku a zorganizovať 26. októbra podujatie na tému Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou. 

Odborná porota bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť či úroveň popisu podujatia po formálnej stránke. Absolútnym víťazom sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra na webovom sídle SPK. Víťazom celoslovenského projektu venuje SPK knižné publikácie.  

Zdroj: TASR