Slovenská pošta upozorňuje na podvodné e-maily

875

Dostali ste v posledných dňoch e-mail, v ktorom vás vyzývajú v mene Slovenskej pošty na uhradenie poplatku za preclenie zásielky?

Nereagujte naň!

Ide o ďalšie podvodné e-maily. Pošta nikdy nežiada poplatky prostredníctvom e-mailov či SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj poplatok za colné konanie zaplatí klient priamo pri doručení zásielky.

Zdroj: Slovenská pošta