Slovensko a Rakúsko spojí ďalší cyklomost

1951

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes schválili Dohodu o výstavbe a údržbe cyklolávky VYSOMARCH. Ide o nové cyklo prepojenie slovenskej obce Vysoká pri Morave a rakúskej obce Marchegg. Celkové náklady na realizáciu cyklolávky a sprievodných opatrení predstavujú takmer šesť miliónov eur. Prví cyklisti ako aj peší by mohli cez rieku Morava prejsť po novej lávke už v lete 2021.

„Projekt je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Bratislavský samosprávny kraj sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške približne 110 tisíc eur. Ak všetko dobre pôjde, začať stavať by sa malo v júli roku 2020. Nová cyklolávka bude napojená na trasu Eurovelo 13, tiež známej ako cyklocesta Železnej opony,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ako dodal, cyklolávka bude prejazdná aj pre záchranné zložky.

Predmetom Dohody medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg je úprava vypracovania realizačnej dokumentácie výstavby, financovania, realizácie a údržby cyklolávky. Celkový rozpočet projektu je takmer 6 miliónov eur. Spolufinancovanie Bratislavského kraja je 5% z celkovej sumy alokácie vo výške 2 170 800 eur na realizáciu aktivít BSK.

Cyklolávka je ďalším krokom k podpore udržateľnej dopravy v cezhraničnom regióne, zlepšeniu prepojenia cyklodopravy a železničnej siete.