Slovenský Grob rozvíja športový a voľnočasový areál

1270
Slovenský Grob rozvíja športový a voľnočasový areál
Slovenský Grob rozvíja športový a voľnočasový areál

Obec Slovenský Grob získala 190 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Použije ich na vybudovanie jedného z najkompaktnejších športových a voľnočasových areálov. Projekt obce súťažil spolu so 649 mestami a obcami Slovenska, ktoré spolu žiadali cez 100 miliónov EUR na svoje projekty. Z tohto celkového množstva projektov bolo len 39 úspešných, ku ktorým patril aj projekt Slovenského Grobu. Celkovo skončil na 13. mieste. Obec tak môže doplniť športový areál (futbal a pumptrack) o ďalšiu časť, čím vytvorí unikátny areál pre exteriérové športy a voľnočasové aktivity určené pre širokú verejnosť, bez rozdielu veku, pre všetkých, s neobmedzenou prístupnosťou, inklúziou a bezbariérovosťou. Tak, aby sa zároveň vybudovali medzigeneračné vzťahy – prepojenie deti, juniori, seniori a mládež.

V súčasnosti sú plochy športového areálu tvorené hlavným a tréningovým futbalovým ihriskom, multifunkčným ihriskom s umelým povrchom, pumptrackovou dráhou, altánkom a zeleňou. Sú tu udržiavané trávnaté plochy a stromy.

Projekt je zameraný na budovanie workoutových zostáv a posilňovacích exteriérových zariadení, detské ihriská a detské zostavy pre rôzne vekové kategórie, letnú čitáreň s knižnou búdkou a vytvorenie priestoru pre letné plážové športy, či hry a šach. Všetky opatrenia sú navrhnuté s ohľadom na bezbariérovosť a pohybové a iné znevýhodnenie. Veľmi podstatné je miesto prvej pomoci s defibrilátorom v skrinke s majákom, ktoré bude umiestnené v existujúcom altánku pri pumptrackovej dráhe a multifunkčnom ihrisku. V priestoroch areálu bude umiestnená aj oddychová infraštruktúra, a to nielen pre seniorov, ako lavičky, cyklostojany, šachový stôl či komunitná knižná búdka ako súčasť altánku. Zároveň sa vykoná aj výsadba zelene, živého plotu a tieniacich stromov. Súčasťou je letné pieskové ihrisko pre plážový volejbal, futbal alebo petang.

Detské ihriská a zostavy boli navrhnuté tak, aby pokryli potreby a očakávania všetkých vekových kategórií detí, ktoré sa hrajú na detských preliezkach a hracích prvkoch – od 3 do 12 rokov. Preto sú navrhnuté dve zostavy pre vekovú kategóriu 3-5 a 5-12 rokov, taktiež klasické hojdačky. Zároveň bude osadená aj jedna pružinová hojdačka v tvare husičky – čo je symbolom Slovenského Grobu z dôvodu našej gastronomickej špeciality a tradície pečených husí.

Vybudovaná bude Workout a fitness zostava s kladinami a hrazdami pre dospelých a seniorov, taktiež Workout a fitness zostava s cvičiacimi exteriérovými strojmi pre dospelých a seniorov pre kruhový tréning, tvorené až deviatimi sekciami a možnosťami posilňovacích náradí.

Obec postupne buduje tento areál, kde v roku 2022 vybudovala pumptrackovú dráhu a cyklisticky prepojila tento areál s hlavnými cyklotrasami v obci. Cieľom vypracovania tohto projektu bolo zveľadenie spoločného verejného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt obnovou a úpravou priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, doplnením mobiliáru, vybudovaním detského ihriska a unikátnych športových možností spĺňajúceho súčasné bezpečnostné štandardy v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem.

Zdroj slovensky-grob.sk