Spojená škola Pankúchova v rámci predmetu aplikovaná ekonómia založila študentskú firmu SpoKo

893

V školskom roku 2021/2022 si študenti na Spojenej škole Pankúchova v rámci predmetu aplikovaná ekonómia založili študentskú firmu SpoKo. Aplikovaná ekonómia používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočňuje na základe spolupráce s neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Škola si prešla procesom založenia firmy a predajom akcií.

Škole sa podarilo zúčastniť na súťaži Female Leadership Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila 21. septembra 2021 v Bratislave. Súťaž organizovaná organizáciou JA Slovenko bola určená pre študentky stredných škôl, ktoré pracovali na výzve – navrhnúť spôsob ako motivovať dievčatá a ženy, aby sa stali líderkami. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

Vďaka JA Europe sa škola 13. – 15. októbra zúčastnili medzinárodného workshopu Foodathon Innovation Camp. „Online sme spolupracovali so študentami z Afriky na výzve – Healthy Nutrition and Prevention of Non-Communicable Diseases. Samozrejme pracujeme na našom produkte a pripravujeme valné zhromaždenie. V rámci tohto procesu sme sa už stretli s našim konzultantom z praxe pánom  Petrom Cerovským, ktorý pracuje pre firmu EMM Slovakia,“ dodáva škola.