Športovec mesta Modry za rok 2019

1318

Zasielajte nám nominácie na športovca mesta Modry.      

Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Modry vyzýva športové kluby a združenia podporujúce športovú aktivitu detí, mládeže v meste Modra, aby sa zapojili do ankety ocenenia Športovec mesta Modry za rok 2019. Ocenenie Športovec mesta Modry je výbornou príležitosťou pre kluby a športové združenia ako zviditeľniť svoju činnosť, úspechy jednotlivcov či družstiev, pritiahnuť pozornosť nových športových nádejí a rozšíriť tým aj svoju fanúšikovskú základňu.

Na základe platných nominácií športových klubov a združení bude hlasovaním členov Komisie školstva, mládeže a športu určené poradie v jednotlivých kategóriách. 

Po zverejnení nominovaných športovcov/družstiev bude umožnené verejnosti zúčastniť sa internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019. Víťazi ankety budú vyhlásení a ocenení počas slávnostného odovzdávania ocenení.

Komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ v Modre bude vyberať z návrhov nominovaných v nasledovných kategóriách:

1. Najlepší športovec – senior

2. Najlepšia športovkyňa – senior

3. Najlepší mládežnícky športovec / mládežnícka športovkyňa (žiak, junior)

4. Najlepší športový kolektív – seniori

5. Najlepší mládežnícky športový kolektív (juniori, dorastenci)

6. Najlepší tréner seniorov

7. Najlepší tréner mládeže (juniori, dorastenci)

8. Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry

Podmienky nominácie (návrhu):

Formulár nominácií, ktorý môžete vyplniť je zverejnený v prílohe pod názvom „Dotazník“ a taktiež informácie nájdete aj na facebookovej stránke mesta Modry.

Nominácie, so všetkými potrebnými údajmi prosíme poslať do 28. februára 2020 na e-mailovú adresu: michaela.galovicova@msumodra.sk, osobne v podateľni MsÚ alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra

Spracované nominácie zverejníme na webovej stránke mesta a následne bude spustené hlasovanie v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019.

Pravidlá internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019:

1. Verejné hlasovanie je platné od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 do 12.00 hod.

2. Hlasovanie pre vybraného športovca je obmedzené na jedenkrát denne (24 hodín) z jednej IP adresy.

3. Hlasovanie viac ako jedenkrát denne z jednej IP adresy sa bude považovať za neplatné.

4. Za platné sa považujú všetky hlasy poslané v dodržanom hlasovacom období (bod 1) a zároveň rešpektujúce interval hlasovania (bod 2).

5. Víťazom internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019 sa stáva športovec alebo družstvo s najvyšším počtom overených platných hlasov.

Dotazník Športovec roka