Športový klub Altius v Karlovej Vsi oslavuje 23. výročie

821

Na oslavu si budú musieť síce ešte pár mesiacov počkať, ale práve dnes je ich deň D! Športový klub Altius, ktorý pôsobí v Karlovej Vsi, oslavuje 23. výročie od svojho založenia.

Združuje hendikepovaných športovcov (boccia, stolný tenis, tenis na vozíku, športová streľba, a florbal) a mnohí z nich by mohli byť svojou vytrvalosťou a životným optimizmom príkladom pre mnohých z nás! Títo športovci neraz úspešne reprezentujú Slovensko aj na medzinárodných podujatiach.

Zdroj: Karlova Ves