Spoznaj Vajnory – Svätý Florián

1207

Kto stráži Vajnory? Predsa Svätý Florián – patrón hasičov.

Táto 230 cm vysoká socha je národnou kultúrnou pamiatkou a Vajnory stráži nepretržite už od roku 1832. Jej autorom je kamenosochár Mathias Pflügler. Do dnešnej podoby bola socha zreštaurovaná v roku 2016.

Zdroj: Vajnory