Nazrite do župného centra sociálnych služieb: My z Javorinskej

743
V rozľahlej záhrade nájdete skalku, skleník a bylinkovú záhradku Foto: CSS Javorinská
V rozľahlej záhrade nájdete skalku, skleník a bylinkovú záhradku Foto: CSS Javorinská

Byť jeden druhému darom je motto župného Centra sociálnych služieb Javorinská. Je to motto, ktoré si počas obdobia pandémie vymysleli samotní prijímatelia sociálnej služby tohto zariadenia. Symbolizuje vzťahy v zariadení, ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte. Majú silný ľudský rozmer, sú hlboké a pravdivé.

Centrum sa nachádza na krásnom mieste neďaleko Bratislavského hradu. Sociálna služba sa poskytuje v dvoch budovách, na Javorinskej ulici ambulantnou formou a na Ľubinskej ulici pobytovou formou. Zariadenie vzniklo pred viac ako päťdesiatimi rokmi ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s mentálnym postihnutím s denným pobytom. Od roku 2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Má kapacitu 57 miest, z toho 9 na celoročnej a 48 na dennej forme. Profesionalita a kvalita, úcta a rešpekt, dôvera a partnerstvo, dodržiavanie ľudských práv a slobôd – to sú hodnoty uplatňované v centre. V súčasnosti sa prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami venujú obľúbeným aktivitám, ako je napr. vznik remeselných dielní či práca v rámci projektu „Čarovná záhrada“ so skalkou, skleníkom či s bylinkovou záhradou. Práca v záhrade patrí v centre medzi mimoriadne obľúbené aktivity.

Z toho, čo sa podarí dopestovať, si prijímatelia sociálnej služby pripravujú jednoduché jedlá. Populárna je tiež práca s hlinou. Hlinené výrobky si vypaľujú vo vlastnej peci a vystavujú ich v Staromestskej knižnici. Najväčšou atrakciou sú však krosná, preto je tkanie kobercov v centre veľkou výzvou. V centre nezaháľali ani počas pandémie. Podarilo sa vybudovať športové ihrisko a viacúčelovú terapeutickú miestnosť. „Náš každodenný život v centre je plný športu, hudby a práce. Najobľúbenejším športom je plávanie a petang. Už v minulosti v tomto zariadení vyrástlo veľa skvelých reprezentantov v plávaní,“ hovorí riaditeľka centra Mgr. Beata Dúczová. Výborne funguje tiež kapela Javorkáči. Má 6 šesť členov, ktorí hudbu milujú. Produkujú vlastné aj prevzaté skladby. Tieto v rámci vystúpení prezentujú na rôznych podujatiach. V mesiaci jún sa všetci v centre pripravujú na deň otvorených dverí. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, neváhajte centrum navštíviť.

Opýtali sme sa, čo sa prijímateľom sociálnej služby v centre najviac páči:

Marek B.: „Mám tu kamarátov, je tu ihrisko a hojdačka a že máme dobré krúžky.“
Jaroslav C.: „Bylinky a potom z toho robíme čaj.“
Ivetka K.: „Páči sa mi záhrada, všetko je pekne posadené vonku a mám rada terapeutky v skupine.“
Martin D.: „Spoločnosť, ako sa o nás staráte a že nebýva to tak, že niekto je zanedbávaný. Mám to tu rád maximálne.“
Lucka Ť.: „Že je tu dobre, je mi tu dobre s kamarátmi a že tu máme kaviareň, kde robím našim kamarátom kávičku. Ma to baví robiť.“
Beátka A.: „To, že chodíme do záhrady pracovať a že tu máme poriadok.“
Tomáš K.: „Že sú tu športové aktivity a veľ ká záhrada s ihriskom, kde hráme lopťáky.“
Lenka M.: „Môžem tu háčkovať a že mi s tým pomáha terapeutka a učí ma. Veľmi dobre tu varia.“
Peter A.: „Páči sa mi tanečná, lopťáky, pingpong a keď chodíme na prechádzku a výlety autobusom.“
Janka K.: „Všetko a fotenie kvietkov a krúžok angličtina.“
Danka K.: „Mám rada divadelný krúžok, bubnovanie v skupine Javorkáči a ručné práce ako háčkovanie.“

A čo sa v centre najviac páči Mgr. Beate Dúczovej, riaditeľke tohto zariadenia?
„Pozitívna energia vychádzajúca z ľudí, ktorí navštevujú zariadenie, vtipné situácie, ktoré vznikajú pri každodenných aktivitách, a krásne prostredie, v ktorom sa zariadenie na Javorinskej nachádza. Som vďačná za každý deň strávený v centre“.