Nárok zamestnancov počas karanténnych opatrení v školách a školských zariadeniach

7904

Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia, ktoré majú pomôcť zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19 a dopadom týchto opatrení na zamestnancov je potrebné rozlišovať medzi nariadením karanténneho opatrenia orgánom verejného zdravotníctva a obmedzením činnosti škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa školy a školského zariadenia.

Vyučovanie je vo všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku prerušené od 16. do 27. marca.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza, že v prípade ak je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, sú povinné všetky dotknuté subjekty sa týmto opatrením spravovať. Orgán verejného zdravotníctva určí, aké opatrenia má zamestnávateľ prijať. Ak zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu, že majú podľa nariadeného karanténneho opatrenia zostať v domácej izolácii a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia COVID- 19, môže zamestnávateľ umožniť týmto zamestnancom vykonávať prácu doma, tzv. „home office“. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancom vykonávať prácu doma, zamestnanci majú nárok na náhradu príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas prvých 10 dní od zamestnávateľa a od 11-teho a ďalších dní nárok na dávku nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. od Sociálnej poisťovne, rovnako ako v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade ak nie je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ale škola alebo školské zariadenie má obmedzenú činnosť na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú zamestnancovi prináleží náhrada platu vo výške jeho funkčného platu. Prípadne sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na výkone práce z domu, tzv. „home office“. „Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ v takýchto prípadoch núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenie, predstierať dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne čerpať dávku ošetrovné za účelom úspory mzdových nákladov“ uviedol právnik Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Martin Miklu.

Stanovisko MŠVVaŠ SR: Vo vzťahu k prebiehajúcim opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19 …

Zdroj: www.ozpsav.sk