Stará vinárka v Modre v novom šate

1014

Kaštieľ v Modre už odhalil svoju novú podobu po celom obvode.

Posledné práce na fasáde sa vykonávali na arkieri na nároží budovy, kde bolo potrebné zreštaurovať kamenné prvky okolo okien. Práce na dokončení sa presunuli do exteriérov, namontovali sa vnútorné dvere, prebieha montáž zásuviek a vypínačov a práce na vnútorných sieťových rozvodoch. Pripravená je aj montáž vybavenia na sociálne zariadenia. A čo všetko v zrekonštruovaných priestoroch návštevník nájde?

Na prízemí kaštieľa bola zrekonštruovaná a zmodernizovaná existujúca výstavná miestnosť. V doteraz nevyužívanom uličnom krídle na prízemí bola vybudovaná klubová miestnosť a na poschodí moderná konferenčná miestnosť pre 25 ľudí. V jej blízkosti sa nachádza aj krásna klenbová miestnosť pre 45 ľudí, vybavená mobilným pódiom. Miestnosti majú k dispozícii aj sociálne zariadenia a kuchynku a prístup k nim je bezbariérový. Bezbariérovosť kaštieľa zabezpečí vybudovaný výťah.

Kompletnou rekonštrukciou prešla aj degustačná miestnosť s pivnicou. V pivnici návštevník nájde malé vinohradnícke múzeum a prezentáciu malokarpatských vín s archívom. Degustačná miestnosť bude moderne vybavená a flexibilná a bude mať priamy prístup do modernej kuchyne. Na poschodí záhradného traktu sa nachádza veľký a svetlý ateliér, ktorý bude k dispozícii pre umelcov nášho regiónu.

V ďalších priestoroch sa bude nachádzať digitalizačné centrum, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti na uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Kaštieľ získa po otvorení množstvo funkcií a možností. Od kurzovej činnosti, organizovania workshopov, ochutnávok, výstav, konferencií, rôznych kultúrnych podujatí.

Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Zdroj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja.

Viac informácií o Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre nájdete na www.moska.sk

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu