Staré elektrospotrebiče nevyhadzujte, dajte ich na zber

1909

Ak máte doma nepotrebné elektrospotrebiče – ako starú práčku, chladničku alebo zastaraný počítač, ktorých by ste sa radi zbavili, mestská časť Bratislava – Karlova Ves má pre svojich obyvateľov riešenie. Bezplatne zabezpečí odvoz nepotrebných elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu. Čo treba pre to urobiť? Najneskôr do 15. apríla treba kontaktovať miestny úrad e-mailom na halina.trubinyiova@karlovaves.sk. Pri nahlásení uviesť druh a počet spotrebičov, meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť. Do tohto zberu nepatria televízory a LCD monitory.

Samotný zber sa uskutoční 18. apríla 2020. Aby sa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries je potrebné v tento deň vyložiť elektroodpad do 8:00 hodiny a to do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu. V žiadnom prípade nie na ulicu. Tam by ich mohli vziať neoprávnené osoby, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť k vzniku čiernych skládok.

Ak sa náhodou stane, že nahlásený odpad nebude prevzatý do 14:00 hodiny, treba kontaktovať linku zberu na čísle 0907 434 303 do 14:30 hodiny. Zber prebieha v spolupráci so združením ENVIDOM.