Staré Mesto precízne čistí ulice

984

Technické služby Starého Mesta pravidelne realizujú blokové čistene ulíc. Ide o naozaj precízne čistenie, pri ktorom obyvateľov vopred požiadajú, aby v daný deň preparkovali svoje autá, nech je voľný chodník aj okraj vozovky, kde sa sústreďuje veľká časť odpadu.

Pri blokovom čistení je z komunikácií odstránená aj burina, ak je to potrebné, vyčistené sú aj kanálové vpusty.

V posledných týždňoch pracovníci Technických služieb makali na zveľadení Somolíckého, Čelakovského, Kuzmányho, či naposledy Moskovskej ulice. Najbližšie budú dôkladne čistiť ulicu Šoltésovej v piatok 12. júna.

Zdroj: Staré Mesto