Staromestská ulica sa premení na 218-metrov dlhý park

1697

Rušnú Staromestskú ulicu pretínajúcu centrum mesta prekryje nový verejný priestor – Plató pre peších. Nový celistvý kus zelenej plochy scelí historické jadro a prinesie nový zážitok z návštevy hradieb.

Prekrytie Staromestskej ulice predstavuje riešenie, kedy sa jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre mesta zmení na moderný park s ideálnymi podmienkami pre oddych či stretávanie sa. Do lokality, kde teraz dominuje asfalt, prinesie množstvo zelene, ktorá pomôže zlepšiť miestnu mikroklímu. Bratislavčania ale aj návštevníci mesta sa môžu tešiť na nové vyhliadky na mesto a zlepší sa aj prístup na hradby. Architekti navrhli umiestniť Plató na samostatnú nosnú konštrukciu, ktorá sa nebude dotýkať hradieb.

Čo táto zmena prinesie?

Bratislavčania a Bratislavčanky získajú nový verejný priestor, ktorý poskytne nové vyhliadky na mesto. Nová zeleň s rozlohou 3700 m2 prispeje k lepšej mikroklíme. Pribudne 23 vzrastlých stromov, 40 kusov krovín a tiež zelené duny porastené nízkymi porastami či intenzívnymi záhonmi.

Detské ihrisko, workoutové preliezky, lavičky či ležadlá Sadni si! prispejú k lepšej pobytovej funkcii celého priestoru, výťah umožní bezbariérový vstup na Plató od Rudnayovho námestia. Vďaka aplikácii akustických obkladov a zatrávneniu strechy sa v lokalite zníži hlučnosť až o 14 decibelov.

Plató ako najrozsiahlejšia vegetačná strecha v Bratislave zvýši rastlinnú biodiverzitu, poskytne vhodný priestor pre život rôznych druhov spevavcov či opeľovačov. Významným benefitom pre celé územie bude aj premyslený systém vodozádržných opatrení, ktoré zlepšia hospodárenie s vodou. To všetko bez obmedzenia cestnej dopravy popod Plató.

A čo je bratislavský ring?

Myšlienka mestského ringu pochádza zo začiatku 20. storočia, kedy sa v stredoeurópskych mestách budovali vnútorné mestské okruhy, ktoré mali byť výkladnou skriňou mesta. Nie je prekvapením, že obyčajne tento ring kopíroval mestské opevnenie. Modelovým príkladom bola pritom Viedeň, no úvahy o vnútromestskom ringu boli zhmotnené aj v ďalších mestách bývalého Rakúsko-Uhorska, ako napríklad v Salzburgu, Krakve, Brne, Lvive a tiež v Bratislave.

Plató je práve súčasťou väčšej vízie obnovenia tohto vnútorného mestského okruhu pre peších. Projekt z programu Živé miesta je tak súčasťou ambicióznejšej vízie, vďaka ktorej sa bratislavské centrum opäť scelí do okruhu s reprezentatívnymi verejnými priestormi. Takzvaný bratislavský ring má ohraničovať Rybné námestie, Plató, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zrevitalizuje v rámci projektu Živé námestie.

Projekt Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších, tzv. Bratislavského ringu, ktorý spolu s Plató má ohraničovať Rybné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP.

Momentálne sa dokončila architektonická štúdia a bude sa pokračovať vo vypracovaní časti projektovej dokumentácie. Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu, napríklad z plánu obnovy či od donorov. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk