Štartuje 7. ročník Lamačského fotomaratónu

875

Lamačský fotomaratón je súťaž amatérskej fotografie pre rôzne vekové kategórie. Hlavnými cieľmi projektu 7. ročníka Lamačského fotomaratónu je prepájanie všetkých generácií, spájanie ľudí s rovnakými záľubami, výchovu k lokálpatriotizmu, vytváranie silnej komunity a pocitu spolupatričnosti.

Súťaž začne 2. septembra, kedy prihláseným mestská časť zašle 3 súťažné témy (všetkým naraz, aby to bolo spravodlivé, dostanú e-leták s propozíciami). Následne treba nafotiť a poslať tri zábery, na každú tému jeden, čiže dohromady súbor troch fotografii.

Súťaž bude primárne prebiehať počas Rozálskych hodov v Lamači a prihlásiť bude možné len amatérske fotografie zhotovené v dňoch od 2. do 15. septembra, vrátene, kedy bude posledný termín odovzdania na e-mail fotomarton@oblacik.sk Fotografie môžu byť analógové.

Vekové kategórie:

  • deti do 15 r.
  • mládež 15-25 r.
  • dospelí do 55 r.
  • seniori nad 55 r.

Súťažné príspevky vyhodnotí päťčlenná odborná komisia: Lenka Lindák Lukačovičová (pedagóg VŠVU: Laboratórium fotografie), PhDr. Marián Puaer (publicista, teoretik fotografie, kurátor výstav, člen FIAP), František Rajecký (reportážny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS Lamač), Daniel Zachar, ml. (MÚ Lamač: Referát kultúry a športu). V každej vekovej kategórií bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Ocenení dostanú vecné ceny. V mesiacoch október až december sa uskutoční výstava v kine Lamač na Malokarpatskom námestí.

Zdroj: Lamač