Štátna Polícia oslavuje 100 rokov

725

Tento rok si pripomíname sto rokov od vzniku štátnej polície. Policajný prezident Peter Kovařík: „Vďačíme za to občanom, ktorí si po vzniku samostatného štátu uvedomili, že jej existencia je neodmysliteľnou súčasťou každého štátu. Plní nezastupiteľnú funkciu vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, aj boja proti zločinnosti.“

Do zoštátnenia polície, existovali mestské polície v mestách. Postupne ich činnosť prevzal štát. Ako prvé vniklo 1. septembra 1920 Policajné riaditeľstvo v Bratislave. Vtedy ešte sídlilo v priestoroch mestskej radnice. Neskôr 25. decembra 1920 vzniklo Policajné riaditeľstvo aj v Košiciach.

V prvopočiatkoch mala štátna polícia naozaj zaujímavú agendu. Okrem bežnej policajnej práce viedla straty a nálezy a starala sa aj o záležitosti divadelné, verejných zábav, radovánok a „podívaných“. Polícia prešla dlhú cestu a v každej svojej etape reagovala na potreby danej doby.

Policajný prezident Peter Kovařík: „Porovnaním sto rokov vývoja polície môžem povedať, že je Policajný zbor moderný bezpečnostný zbor, pripravený na boj aj s tou najzávažnejšou trestnou činnosťou vrátane jej organizovaných foriem. Verím, že sa vo svojom vývoji ani dnes nezastaví a bude neustále rásť, tak ako za sto rokov narástol do dnešnej podoby. Aby sme mohli každým rokom povedať, že je polícia zase o krok ďalej a dúfam, že minimálne o krok aj pred kriminalitou.“

Zdroj: Polícia SR