Stážisti opäť na župe

2415

Bratislavský samosprávny kraj dáva v marci už po tretí raz možnosť študentom vysokých škôl stážovať priamo na úrade samosprávneho kraja. Študenti sa môžu na platenú polročnú stáž hlásiť do 10. marca 2020.

„Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará, je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Na pol roka prijmeme 15 vysokoškolských študentov, ktorých táto prax obohatí o neoceniteľné skúsenosti,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

Stážový program trvá pol roka v termíne od 1. apríla do 30. septembra 2020. Určený je pre študentov 2. až 4. ročníka vysokej školy. Počas stáže budú uchádzači pôsobiť na odboroch INTERACT, kde je anglický jazyk samozrejmosťou; ďalej školstva, mládeže a športu; zdravotníctva, sociálnych vecí; cestovného ruchu a kultúry; financií a stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odborné stáže sa budú realizovať na základe Dohody o brigádnickej práci študenta s hodinovou sadzbou 4 eurá.

Životopisy spolu so žiadosťami, v ktorej treba uviesť o aký odbor má žiadateľ záujem, môžu záujemcovia zasielať  na e-mailovú adresu odbornastaz@region-bsk.sk do 10. marca 2020.