Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej nainštalovala schodiskovú plošinu pre imobilných

783

Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave je otvorená pre všetkých uchádzačov o štúdium. Dôkazom toho je aj bezbariérový vstup do školy a novoinštalovaná schodisková plošina. Budova školy má dve podlažia, učebne na oboch podlažiach sú dostupné všetkým žiakom školy, ako aj návštevníkom školy v prípade imobility.  

Šikmá schodisková plošina, často nazývaná aj ako výťah pre imobilných, slúži imobilným osobám sediacim na vozíku alebo osobám ťažko chodiacim na prekonávanie architektonických bariér. „Za možnosť zakúpenia a realizácie plošiny ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu kraju. Rozšírili sa tak možnosti štúdia pre všetkých záujemcov o školu,“ povedala riaditeľka školy Galina Šimončičová. Dráha a podlaha plošiny bola prispôsobená na mieru schodiska. Montáž zdvíhacej plošiny nevyžadovala stavebné úpravy. Schodiskový výťah je po celý čas jazdy stabilný a pevne uchytený k dráhe, bezpečný.

Plošina má minimálne zástavbové rozmery a v zloženom stave nezaberá na schodisku skoro žiadne miesto. Pohyb plošiny umožňuje diaľkový ovládač.