Stredoškolákom sme opäť usporiadali Župný športový deň

1219

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so športovými zväzmi a klubmi tento rok opäť privítal športu chtivú mládež z kraja. Aj tento rok sa Župný športový deň BSK pre stredoškolákov konal v Športovom areáli Mladá Garda na Račianskej. Prvý ročník organizoval samosprávny kraj v roku 2019 a možnosť zapojiť sa vtedy dostali všetky stredné školy z Bratislavského kraja.

Cieľom tohto podujatia je podporiť mladých ľudí, aby sa viac hýbali, športovali, aby sa stretávali žiaci z rôznych škôl a nadväzovali vzájomné kontakty a porovnali si svoje športovú zdatnosť. Z kolektívnych športov si dievčatá a chlapci zmerali sily vo florbalevolejbaleplážovom volejbale a futbale. Medzi ďalšie disciplíny patrila vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, štafeta mix a skok do diaľky. Súťažili medzi sebou družstvá stredných škôl so sídlom na území Bratislavského kraja.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 1100 žiakov zo 49 stredných škôl v našom kraji. Slávnostného otvorenia podujatia sa okrem predstaviteľov župy a zástupcov STU, zúčastnila Barbora Mokošová, športová gymnastka, olympionička a absolventka športového gymnázia na Ostredkovej ulici a žiakov prišiel povzbudiť aj Ján Volko, najúspešnejší slovenský atlét súčasnosti.

Putovný pohár Michala Nálepku sa udeľuje od druhého ročníka podujatia. Na počesť jeho celoživotného prínosu v školskom športe a práci v oblasti športu na krajskej úrovni, je udelený najúspešnejšej škole v atletických disciplínach. Tento rok putovný pohár obhájilo Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici.

Aj takýmito podujatiami chceme ukázať, že župe záleží na tom, aby mladí ľudia športovali. Viac športu a pohybových aktivít vráti deťom opäť fyzickú a duševnú pohodu.

Spoluorganizátori župného športového dňa boli Atletický zväz Bratislava, Bratislavský futbalový zväz, Bratislavský zväz malého futbalu, Draždiak Beach Volley Club, Olympijský klub Bratislava, Slovenský zväz florbalu, Slovenský atletický zväz, Volejbalový klub TAMI Bratislava, Mladá Garda STU a Krajské stredisko športu pri Spojenej škole Ostredkova.

Poďakovanie patrí aj všetkým školám, ktoré sa organizačne spolupodieľali na zabezpečení podujatia.

Pozrite si celý fotoalbum.

VÝSLEDKY

Volejbal chlapci:

 1. Gymnázium A. Bernoláka Senec
 2. ŠMND Teplická
 3. SPŠE Hálova

Volejbal dievčatá:

 1. Spojená škola Ostredkova
 2. Gymnázium Vazovova
 3. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova

Florbal dievčatá:

1. SOŠ pedagogická Modra

2. Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka

3. SOŠ kaderníctva a vizážistiky Svätoplukova

Florbal chlapci:

 1. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova
 2. ŠMND Teplická
 3. Gymnázium I. Horvátha

Futbal dievčatá:

1. Súkromná stredná športová škola M. C. Sklodowskej

2. Gymnázium J. Papánka, Vazovova

3. Gymnázium Metodova

Futbal chlapci:

1. Gymnázium K. Štúra Modra

2. Hotelová akadémia Mikovíniho

3. Obchodná akadémia Dudova

Plážový volejbal dievčatá:

1. SOŠ pedagogická, Modra

2. Gymnázium Malacky

3. Gymnázium Grösslingová

Plážový volejbal chlapci:

1. Gymnázium Hubeného

2. SPŠE Hálova

3. SPŠE Zochova

Beh na 100 m chlapci:

 1. Ruffíni Robert, Spojená škola Tilgnerova
 2. Michalek Juraj, Spojená škola Ostredkova
 3. Federič Filip, Gymnázium L. Novomeského , Tomášikova

Beh na 100 m dievčatá:

 1. Fančovičová Tereza, SOŠ pedagogická, Modra
 2. Čederlová Ela, Gymnázium Metodova
 3. Veselská Sandra Nina, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova

Beh na 800 m dievčatá:

 1. Beke Ema, Spojená škola Pankúchova
 2. Macháčková Hanka, Gymnázium Hubeného
 3. Semančáková Barbora, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova

Beh na 800 m chlapci:

 1. Patúc Jakub, Spojená škola Ostredkova
 2. Cisár Martin, Gymnázium Hubeného
 3. Ruffíni Róbert, Spojená škola, Tilgnerova

Skok do diaľky dievčatá:

 1. Tési Evelin, ZŠ a Gymnázium s VJM
 2. Čederlová Ela, Gymnázium Metodova
 3. Mikuličková Ina, Gymnázium J. Papánka, Vazovova

Skok do diaľky chlapci:

 1. Federič Filip, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
 2. Mozzhov Andrii, SOŠ technická
 3. Trnka Timotej, Gymnázium L. Novomeského , Tomášikova

Štafeta MIX:

 1. Spojená škola Ostredkova
 2. Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
 3. Spojená škola Tilgnerova

Putovný pohár Michala Nálepku:

Gymnázium L. Novomeského Tomášikova, Bratislava

Vedomostná súťaž:

 1. Gymnázium J.Papánka, Vazovova
 2. Gymnázium Malacky
 3. Stredná zdravotnícka škola Strečnianska