Štúrovská Filipika: Odkaz Slovanov oživíme túto sobotu v Modre

1044
Modra
Modra

V miestach, kde stáli sídla Slovanov, postupne oživujeme ich odkaz. Túto sobotu 17. septembra o 15:00 vás pozývame do Múzea Ľ. Štúra v Modre.

Ľudovít Štúr ako vrcholný predstaviteľ slovenského obrodeneckého hnutia zanechal svoju nezmazateľnú pečať práve v Modre. Podobne, ako mnohí slovenskí dejatelia a národní buditelia, aj on čerpal z kultúrneho a duchovného odkazu byzantských učencov a svätcov Cyrila a Metoda.

PROGRAM

  • 14:00 – Komentovaná prechádzka – špacírka po štúrovskych pamätných miestach v Modre ( miesto stretnutia pri súsoši Ľ. Štúra na námestí)
  • 15:00 – Otvorenie programu v štúrovej slovenčine
  • 15:00 – Štúrovské trhy – modranská keramika, štúrovske motívy, knihy so štúrovskou tématikou, kaviareň so štúrovskými jednohúbkami, modranskí vinári….
  • 15:00 – Výstava na tému Slovanstvo a svet v budúcnosti – výstava Ľubomíra Rapoša + premietanie dokumentu Ľudovít Štúr – miľníky života
  • 16:30 – Slovanstvo a svet budúcnosti? Filipika – debata spisovateľky Veroniky Šikulovej s Michalom Havranom o slovenskej duši a slovanskej budúcnosti
  • 18:00 – Dumky večerní – hlasné čítanie z básní a listov Ľudovíta Štúra , hudobný sprievod Jána “Ponku” Dubana
  • 19:00 – Poetický večer s hudbou Jána “Ponku” Dubna

Štúrovska Filipika je súčasťou cyklu podujatí na tému: “Slovania – ako tu žili, čo nám zanechali.” Patrí k aktivitám novej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorú Rada Európy certifikovala v r. 2011.

Viac informácií nájdete na: https://bratislavskykraj.sk/ozivujeme-odkaz-slovanov-navstivte-seriu-podujati-v-miestach-kde-stali-ich-sidla%ef%bf%bc/