Študent OA Nevädzová nás reprezentoval na medzinárodnej súťaži v písaní na počítači Maastricht 2022

698

Medzinárodná súťaž INTERSTENO sa koná pravidelne s dvojročnou periodicitou pod organizačným zabezpečením Medzinárodnej organizácie INTERSTENO pôsobiacej od r. 1887. Tento rok bolo usporiadateľom  Holandsko – Maastricht v termíne 6. – 11. augusta 2022 a šampionátu sa zúčastnilo celkovo 250 ľudí z 24 krajín.

Slovensko reprezentovali len dvaja študenti, a to víťazi celoslovenskej súťaže SIP (spracovanie informácii na počítači)  za posledné dva roky. Jedným z nich bol žiak 2. ročníka župnej školy Tomáš Greguš

Napriek tomu, že boli obaja majstri Slovenska, účasť na celosvetovom šampionáte nie je finančne podporovaná zo strany štátu. Tomáš so svojou vyučujúcou Ing. Gariovou sa na tejto súťaži mohli zúčastniť iba vďaka podpore svojho zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja a reprezentovať tak Slovenskú republiku.

Napriek silnej konkurencii súťažiacich, ktorí sa učia pracovať s klávesnicou od útleho veku sa Tomáš Greguš umiestnil na krásnom 6. mieste v kategórii Audiotranscription, čo je prepis hovoreného textu z odposluchu v trvaní 10 minút s presnosťou 99,92 % a na 9. mieste v kategórii Text Production čo je odpis z papierovej predlohy v trvaní 30 minút a penalizácii 100 úderov za chybu s počtom 437,9 úderov za minútu a 99,85 % presnosti.

Okrem súťaží sa účastníci venovali témam efektívneho spracovania informácii na počítači na rôznych úrovniach napr. aj zapisovateľa z národných parlamentov.