Študenti Gymnázia Karola Štúra boli v Taliansku na záverečnej fáze Erasmus+ projektu GETUP!

822
Študenti Gymnázia Karola Štúra v Taliansku v záverečnej fáze Erasmus+ projektu GETUP!
Študenti Gymnázia Karola Štúra v Taliansku v záverečnej fáze Erasmus+ projektu GETUP!

Gymnázium Karola Štúra sa na jar 2021 stala partnerom v Erasmus+ projekte GETUP! (t.j. „Gamification as an Educational Tool for Upper Schools on Parks and Environment“, čiže „Hra ako vzdelávací prostriedok pre stredné školy o parkoch a životnom prostredí“). Výsledným produktom spolupráce partnerov z Talianska, Španielska, Islandu, Poľska a Slovenska (GKŠM) je interaktívna hra o správe prírodného parku, zachovaní biodiverzity a konsenzu.

Projekt sa dostáva do záverečnej fázy, oficiálne končí 30.4.2023. Záverečné, zároveň najdôležitejšie stretnutie partnerov sa uskutočnilo v malebnom talianskom mestečku Collecchio pár kilometrov od Parmy od 14.2. do 16.2.2023. Tentokrát participovali aj študenti, ktorých sme vybrali na základe dôsledne zvolených kritérií, ktorými boli výborné jazykové zručnosti z anglického jazyka (reč projektu), primerané digitálne zručnosti, zmysel pre tímovú prácu, dobré sociálne zručnosti, priateľská povaha, výborný prospech, pravidelná dochádzka do školy bez častej absencie, a samozrejme vhodné a slušné správanie počas už absolvovaných školských výletov. Po dôkladnom výbere záujemcov sme prejavili dôveru 24 študentom z tried sexta, septima a 2.A. Na stretnutí sa zoznámili so študentmi z partnerskej španielskej školy IES JÉRICA-VIVER. Je to stredná škola založená v roku 2005. Zabezpečuje vzdelanie pre severozápadnú časť regiónu Alto Palancia, skupinu 13 okresov, vrátane ďalších dvoch v Alto Mijares (Villanueva de Viver a Fuente La Reina). Jej charakteristické a privilegované umiestnenie umožňuje študentom byť v blízkom kontakte s prírodou. Škola má asi 240 študentov a 40 učiteľov, poskytuje stredoškolské vzdelanie a základný kurz v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

V Taliansku sme spolu strávili 3 zaujímavé a obohacujúce dni. Prvý deň sme navštívili regionálny park Stirone a Piacenziano, blízko Salsomaggiore Terme. Najskôr sa študentom venovali zamestnanci parku a oboznámili ich so systémom talianskych parkov a ich účelmi, potom si študenti prezreli múzeum MuMAB – Múzeum starobylého mora a biodiverzity, čo je veľmi interaktívne múzeum poskytujúce pohľad na medzinárodne dôležitú chránenú oblasť významnú pre paleontológiu. Po študijnej časti nasledovalo nesmelé, no milé zoznamovanie našich študentov so španielskymi. Naši študenti prelomili ľady, keď darovali svojim novým španielskym priateľom drobnú pozornosť na pamiatku z Modry.

Druhý deň obe školy navštívili regionálny park Cento Laghi v Apeninách, kde prevládajú prírodné aspekty a kde riadenie zahŕňa rovnováhu medzi ochranou prírody a udržateľným vývojom pre miestnych obyvateľov. Objavovali sme okolie hory Monte Fuso počas krásneho slnečného dňa. Tento deň sa niesol v znamení dobrej nálady a skvelej guľovačky – na potulke lesom sme sa dostali až k pozostatkom snehovej pokrývky, čo vyústilo do nesmiernej zábavy a väčšieho zblíženia študentov na oboch stranách.

Tretí deň bol venovaný testovaniu hry. Stretlo sa spolu 85 študentov, okrem našich a španielskych študentov participovali aj študenti z talianskych škôl Liceo Scientifico Wiligelmo a IISS Gadda. Spolu otestovali demo verziu hry GET UP! v meste Collecchio v centrále partnera EPEO. Aby bola hra pre študentov príťažlivejšia a aby sa s väčším nadšením do nej pustili, testovanie sa poňalo ako súťaž. Študenti sa najskôr rozdelili do medzinárodných tímov, potom sa dozvedeli samotné pravidlá súťaže – na víťazný tím s najlepším výkonom čakala zaslúžená cena. Hodnotenie výkonu bolo jednoduché – kto bude riadiť park najdlhšie. Takže pointou bolo prejsť čo najväčším počtom mesiacov. Dôvod takéhoto hodnotenia bol nasledovný: počas hry sa študenti ocitli v roli manažéra parku a museli svoju pozornosť venovať trom indikátorom – rozpočtu, biodiverzite a konsenzu, zároveň dbajúc na to, že hodnoty týchto indikátorov nesmeli klesnúť na nulu alebo sa dostať do záporných hodnôt, inak bola hra ukončená a oni by museli spustiť novú hru od prvého mesiaca. Z toho dôvodu sa očakávalo, že víťazný tím, ktorý nahrá najviac mesiacov, zároveň udrží všetky hodnoty pozitívne čo najdlhšie, čím sa osvedčí ako najlepší manažér parku. Keby nahrali rovnaký počet mesiacov viaceré tímy, boli by zohľadnené lepšie percentuálne hodnoty biodiverzity a konsenzu, čiže tím s najvyššou kvalitou parku. Po vyhlásení víťazného tímu študenti poskytli spätnú väzbu o hre prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov.

Reakcie našich študentov na čas strávený v Taliansku boli pozitívne:

„Bolo to úžasné! Užila som si každú chvíľku. Bavilo ma testovanie hry a tiež návšteva múzea. Prechádzka v parku a zoznámenie sa so študentmi z Talianska a Španielska bola milá skúsenosť. Všetky tri dni som si užila a som šťastná, že som mala možnosť zúčastniť sa tohto projektu.“

„Vnímam tento projekt ako skvelú príležitosť dozvedieť sa niečo o národných parkoch – od fosílií, ktoré sme objavili v múzeu, až po návštevu parku, ktorý sme navštívili – s krásnou faunou a flórou. Tiež sme sa zoznámili s novými ľuďmi. Mohla som si zlepšiť angličtinu a komunikačné zručnosti spoluprácou v tíme a spoločným riešením problémov.“

„Páčilo sa mi, že sme boli v teréne a že sme sa o tom len nerozprávali alebo čítali. Boli sme v múzeu, mali sme priateľského sprievodcu v parku, ochutnali sme tradičné jedlo. Tiež sa mi páčilo, že španielski študenti boli ubytovaní v tom istom meste a mohli sme sa stretávať.“