Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Gamču

742
Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Gamču
Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Gamču
Pozývame vás k nám na Deň otvorených dverí vo štvrtok 16. novembra 2023 medzi 11:00 a 15:00, počas ktorého vám radi naživo predstavíme našu Gamču a vy si budete môcť spraviť skúšobné testové otázky v reálnych podmienkach.

Žiaci 5. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J01 – matematika – talentový odbor
  • 7902J – netalentový odbor

Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J74 – bilingválne štúdium – talentový odbor – vyučovací jazyk slovenský a anglický

Žiaci 9. ročníka ZŠ majú možnosť študovať:

  • 7902J01 – matematika – talentový odbor
  • 7902J – netalentový odbor
11:00otvorenie budovy – vstup cez hlavný vchod z Grösslingovej
11:15prezentácia – bilingválne štúdium – vedenie školy
12:00prezentácia – 4-ročné štúdium– vedenie školy
13:15prezentácia – 8-ročné štúdium – vedenie školy
priebežnepríklady testových otázok, prehliadka školy, voľné prezentácie výučby v triedach + OH
5-ročné 7902J744-ročné 7902J01 a 7902J8-ročné 7902J01 a 7902J
12:00MAT
13:00SJLSJL/VŠPMAT
14:00ANJMATSJL/VŠP

Viac informácii o DOD na Gymnáziu Grösslingová nájdete tu.