Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája

1399

Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a preto preň takisto platí termín podania prihlášky 15. máj 2020, ako aj pre ostatné stredné školy.

Rodičia mohli do 28. februára 2020 podať najviac dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Do 15. mája 2020 môžu podať dve štandardné prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, pokiaľ tak ešte neurobili. 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Zdroj: minedu