Záujem o župné stredné školy rastie. Podaných bolo o 3000 prihlášok viac ako minulý rok

957
prijímačky na stredné školy

Tento rok dostali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 16.577 prihlášok. V porovnaní s minulým rokom je to skoro o 20 % viac. Na jedno určené miesto na župných školách tak pripadá v priemere 2,91 prihlášky.

„Posledné tri dekády bolo stredné odborné školstvo zanedbávané. Pritom dopyt po jeho absolventoch je obrovský. V roku 2018 sme naštartovali reformu župného školstva a pracujeme na tom, aby boli odborné školy pre študentov atraktívne, kvalitné a moderné. Nárast počtu prihlášok o vyše tretinu za posledných 5 rokov svedčí o tom, že sme na dobrej ceste,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Opäť sa potvrdilo, že tradične najväčší záujem je o gymnáziá, najmä o anglické bilingválne a o 8-ročné odbory. Medzi školy, ktoré majú najväčší počet uchádzačov, patrí Gymnázium Jána Papánka Vazovova, Spojená škola Pankúchova, Gymnázium Grösslingová a Gymnázium L. Novomeského Tomášikova.

Veľký záujem je aj o bilingválne odbory na stredných odborných školách – anglické bilingválne štúdium na Obchodnej akadémii na Dudovej ulici a bilingválne štúdium v odbore technické lýceum na SPŠ elektrotechnickej na ulici Karola Adlera, na SPŠ strojníckej na Fajnorovom nábreží a na SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle.

Ďalšou skupinou škôl, o ktoré je vysoký záujem, sú elektrotechnické priemyslovky, najmä odbor programovanie digitálnych technológií a odbor informačné a sieťové technológie. Potom nasledujú školy umeleckého priemyslu.

Dlhodobo najmenší záujem je o učebné odbory so strojárskym a stavebným zameraním, ako aj o odbory zamerané na poľnohospodárstvo, ako napríklad záhradníctvo, vinohradníctvo či ovocinárstvo.