Študenti sa s radosťou zapojili do medzinárodného enviromentálneho projektu

625

Spojená škola Ivanka sa zapojila do ďalšieho projektu zo série ERAZMUS PLUS – SAVE OUR BLUE PLANET.

Spomínaný projekt prebehol v časovom období od marca 2022 do marca 2023. Zúčastnili sa ho aj zahraničné školy z Turecka a Českej republiky. Projekt bol zameraný na enviroproblémy našej planéty ako aj predznačuje jeho samotný názov.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Tureckom meste Nazili na miestnom líceu v marci 2022. Týždeň strávený v kultúrne i sociálne odlišnom prostredí bol veľmi podnetný a plný rôznych ekoaktivít. Následne sa stretli v októbri 2022 v českom meste Frídlant nad Ostravicí. Najzaujímavejšie boli návštevy organizácií zaoberajúcich sa recykláciov a odpadovým hospodárstvom. Na Slovensku študenti navštívili okrem iného aj podniky na recykláciu a výrobu skla a ocele. Pracovali s rozbormi vody a jej vplyvom na vodnú flóru i faunu.

Celkovo sa projektu zúčastnilo 12 študentov z našej školy a ďaľších 24 z Česka a Turecka. Účastníci hodnotili projekt veľmi pozitívne s prianím „Celé si to niekedy zopakovať„.

Zdroj: Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, SNP 30, Ivanka pri Dunaji (edupage.org)

Spojená škola v lvanke pri Dunaji prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Modernejšie priestorové a technologické zázemie, plne vyhovujúce požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva, má tak jej pracovisko Jazdecká škola v Zálesí a deväť objektov odborného teoretického a praktického vyučovania COVP.

Projekt je financovaný z lntegrovaného regionálneho operačného programu (lROP).