Študenti stredných škôl v Bratislavskom kraji si zvolili nové žiacke školské rady. Budú zastupovať študentov pred vedením škôl aj samosprávou

707

Počas predchádzajúcich týždňov prebehli na stredných školách v Bratislavskom kraji voľby do žiackych školských rád. Na rozdiel od tých predchádzajúcich sa voľby v tomto roku uskutočnili naraz takmer na všetkých školách a boli koordinované žiakmi naprieč celým krajom. Prostredníctvom komunikačnej platformy sa zástupcovia zo stredných škôl navzájom informovali o priebehu volieb a zdieľali svoje postrehy.

Každá škola v Bratislavskom kraji má svoj vlastný zaužívaný systém volieb. Na niektorých stredných školách prebehli voľby elektronicky, inde navštevoval volebný výbor s urnou jednotlivé triedy, v ktorých žiaci postupne volili svojich zástupcov a na ďalších sa hlasovalo rovnako, ako pri riadnych voľbách do Národnej rady.

Rovnako volebnú kampaň poňala každá škola originálnym spôsobom. Časť kandidátov viedla volebnú kampaň, pri ktorej predstavila spolužiakom zoširoka okrem kandidatúry aj svoje programové ciele. Na propagáciu využívali školy najčastejšie nástenky alebo školské sociálne siete.

“Našim hlavným cieľom bolo spojiť žiakov stredných škôl v kraji a spoločne sledovať priebeh volieb na všetkých školách. Po ich ukončení sa stretneme, so študentmi vyhodnotíme použité postupy. Porozprávame sa o tom, čo najlepšie funguje, čo sa neosvedčilo a ako voľby na ďalší rok zlepšiť,” hovorí Milan Polešenský z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.

“Záujem o veci verejné medzi mladými ľuďmi rastie. Študenti čoraz viac pociťujú potrebu zúčastňovať sa na rozhodovaní, čoho dôkazom je aj veľmi slušná volebná účasť. Vďaka zdieľaniu skúseností, medzi rovesníkmi, sa veci vedia dostať do pohybu tým správnym smerom. Bratislavský samosprávny kraj sa preto aktívne zaujíma o angažovanosť mladých ľudí a snaží sa študentov motivovať aj podporovať,” dodáva Katarína Formánková z Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže považujú žiacke školské rady za dôležitý prvok, ktorý pomáha zlepšovať klímu na škole, podporovať rozvoj študentov a ich výchovu k aktívnemu občianstvu. Pre členov a koordinátorov žiackych školských rád pravidelne organizujú vzdelávania, workshopy alebo webináre. Najbližší webinár, určený pre koordinátorov ŽŠR, sa uskutoční koncom novembra a bude otvorený záujemcom z celého Slovenska.

Zdroj: www.iuventa.sk