Študentom Univerzity Komenského odpustili „bytné“ za apríl

1062

Opatrenie sa týka študentov Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorí sú ubytovaní na internátoch Mlyny a Družba v Mlynskej doline. Tí nemusia za mesiac apríl platiť poplatok za ubytovanie. Ak náhodou niektorí zo študentov na toto obdobie už ubytovanie zaplatili, suma im bude vrátená na bankový účet, z ktorého bola pripísaná. Prostredníctvom listu o tom informoval študentov rektor UK Marek Števček. Univerzita tak reagovala na aktuálnu situáciu, kedy mnohí ľudia bojujú s výpadkami príjmov.

Bežnú sumu za apríl zaplatia len tí, ktorí na internátoch zostali ubytovaní ako napríklad zamestnanci, či zahraniční študenti. Vedenie univerzity dokonca zvažuje otázku vracania alikvotnej časti „bytného“ za mesiac marec. Situáciu budú priebežne vyhodnocovať, aby internáty udržali v prevádzkyschopnom stave a mohli aj naďalej poskytovať cenovo dostupné ubytovanie.

Kvôli prevencii pred šírením koronavírusu sú internáty v Mlynskej doline pre všetkých slovenských študentov zatvorené od piatka 13. marca. Od 9. do 27. marca je zároveň na UK prerušená prezenčná výučba.

Zdroj: TASR