Štúdia SAV: Hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po prekonaní Covidu

5510

Biomedicínske centrum SAV ukončilo prvú fázu štúdie, ktorej cieľom bolo zistiť množstvo protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 u zamestnancov SAV.

V týchto dňoch ukončili prvú fázu štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke očkovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu na očkovací status).

Predbežné výsledky sú veľmi povzbudivé. Z vyše 800 doteraz vyšetrených vzoriek bolo 88% vysoko pozitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitívnych a cca 3 % negatívnych.

Z vyhodnotenia predbežných výsledkov vyplýva:

  • vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď.
  • aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok očkovaním významne zvýši.
  • hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po prekonaní Covidu-19.

Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladinou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétneho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.

Viac informácii nájdete na stránke Biomedicínskeho centra SAV TU.

Očkovanie sa odporúča aj keď ste prekonali Covid-19, minimálne 7 dní po prekonanej asymptomatickej, respektíve 14 dní po symptomatickej infekcii.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR