ŠÚKL neodporúča kupovať testy na COVID-19 v lekárni ani na internete

5742

Testovanie akýmkoľvek testom na ochorenie COVID-19 by mali ľudia zveriť zdravotníckym pracovníkom. V opačnom prípade hrozí pri nesprávnom použití testu falošná negativita alebo falošná pozitivita. Obe môžu viesť k menej obozretnému správaniu a falošnému pocitu bezpečia. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

V Európskej únii ani na Slovensku stále nie je registrovaný test na ochorenie COVID-19 na domáce použitie, a to ani antigénový ani protilátkový. „Zaznamenávame podnety od občanov, ktorí si kúpili tvz. samotesty a následne nevedeli uskutočniť odber alebo im viacnásobne vyšiel falošný výsledok. S takýmito podnetmi im nevieme pomôcť, keďže testy sú určené na profesionálne použitie a nepatria do rúk laikom,“ uviedol ŠÚKL.

Pri testoch na ochorenie COVID-19 sa vyžaduje správne prevedenie aj interpretácia testu. ŠÚKL neodporúča kupovať si domáce testy z internetu ani z lekárne. „To, že testy predávajú aj lekárne, neznamená, že sú určené pre laickú verejnosť. Lekárnik by pri výdaji zdravotníckej pomôcky mal s pacientom konzultovať aj jej odborné použitie. Aj lekáreň má však v tomto smere obmedzené právomoci, keďže nemôže požadovať doklad o tom, komu test predáva,“ dodal ŠÚKL.

Pripomenul, že pri podozrení na ochorenie COVID-19 je potrebné sa riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zdroj: TASR