Súťaž „SLNKO“ určená pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji pozná víťaza

951

Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja vyhodnotil  súťaž určenú pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji na tému „SLNKO“.

Pán Štefan Gálik z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania v Modre sa stal so svojím umeleckým dielom jedným z víťazov a získal pre svojich priateľov v Mereme sladkú odmenu.

Štefan Gálik pod odborným vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Dariny Rohaľovej „sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na stvárnenie prírodných motívov, uprednostňuje optimistické žiarivé farby, ktoré ozvláštňuje špeciálnou technikou rozpíjania farebných škvŕn, čím dodáva svojim dielam originálny rukopis“. V roku 2011 bol zapojený do projektu Nadácie pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality pod názvom Otvorená akadémia. Cieľom projektu bola podpora výtvarne talentovaných ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí dostali možnosť výtvarného vzdelania na profesionálnej úrovni, čo napomohlo rozvoju ich talentu. Projekt Otvorená akadémia nadväzoval na zahraničný projekt Nový ateliér, ktorý sa dlhodobo venuje podpore znevýhodnených umelcov. Aj vďaka tomu dostal pán Gálik šancu prehĺbiť svoj talent a zdokonaliť svoj výtvarný prejav.

Obraz  autor venoval Bratislavskému samosprávnemu kraju, „aby moje SLNKO hrialo vaše srdcia a moje farby tešili vaše oči“.