Súťaž Zlatá čižma oživuje slovenský folklór

1119

Zlatá čižma je krajské kolo súťaže choreografií dospelých folklórnych kolektívov Bratislavského kraja.

Uskutočňuje sa v zmysle propozícií Celoštátnej súťaže Jazykom tanca a vyhlasuje ju NOC. Názov krajskej súťaže je tradičný už 20 rokov. V tomto roku sa ohľadom na pandemickú situáciu uskutoční len krajské kolo tejto súťaže, ktoré bude 25.9. v dome kultúry Zrkadlový háj v  Petržalke od 15.00. Okrem súťažiacich je vstup na podujatie voľný širokej verejnosti.