Sväté omše sa nebudú slúžiť verejne až do odvolania

1368

Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti rozhodnutie, že sväté omše sa nebudú slúžiť verejne, a to až do odvolania. Rozhodli o tom slovenskí biskupi.

Biskupi zároveň pripomínajú nutnosť rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa veľkonočných sviatkov.

Veľká noc bude tento rok slávená bez osobnej účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

Predseda KBS Stanislav Zvolenský zároveň prosí kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. „Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu či internet: zostaňme ľuďom nablízku. Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory,“ povedal.