Onkologické ochorenia nemusia byť strašiakom. Kľúčová je prevencia

1550

Rakovina je v súčasnosti  najčastejšou svetovou príčinou úmrtí. Prevencia je pritom podľa odborníkov stále nedostatočná. Hlavný problém je v nezdravom životnom štýle ľudí. Fajčenie je jednoznačne najvýznamnejšou jednotlivou príčinou vzniku rakoviny. Riziková je aj nadmerná konzumácia alkoholu a tukov. Vznik rakoviny je síce náhodný, ale zväčša je spojený s nahromadením a dlhodobým pôsobením nepriaznivých vplyvov. Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlasuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny.

Najčastejšie tri nádorové ochorenia diagnostikované na svete sú zhubné nádory pľúc, prsníka, hrubého čreva a konečníka. Nádorové choroby patria v súčasnosti medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku a počet onkologických pacientov u nás žiaľ každoročne stúpa. Rakovina prsníka vedie v rebríčku onkologických ochorení žien na Slovensku, na druhom mieste rakovina hrubého čreva a konečníka a na treťom mieste rakovina maternice. U mužov dominuje rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina prostaty a rakovina pľúc.

Úmrtnosť má u väčšiny ochorení klesajúci trend, čo súvisí so zlepšenou liečebnou starostlivosťou ako aj so záchytom ochorení vo včasnejších štádiách. V celosvetovom meradle sa dá predchádzať 30 až 50 % nádorových ochorení.

Najdôležitejšie preventívne zásady:

  1. Pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok u lekára
  2. Zdravé stravovanie
  3. Pravidelný pohyb a neprejedanie sa
  4. Vyhýbanie sa fajčeniu a požívaniu alkoholu
  5. Znižovanie stresu
  6. Dostatok spánku, dodržiavanie prirodzeného pomeru práce a odpočinku
  7. Vyhýbanie sa soláriám a opaľovaniu na priamom slnku a pod.

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz tzv. skríning. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

Národný onkologický inštitút, ktorý bol zriadený v rámci NOÚ 1. augusta 2018, zastrešuje odbornú pomoc pri napĺňaní cieľov Národného onkologického programu na Slovensku. Primárnym cieľom programu je zníženie novovzniknutých ochorení a úmrtnosti onkologických ochorení a zlepšenie kvality života onkologických pacientov. Jednou z kľúčových prvotných aktivít NOI je vytvorenie Registra onkologických klinických skúšaní, vďaka ktorému by sa mala zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov a liečebných postupov v rámci klinických skúšaní pre onkologických pacientov na Slovensku.

Zdroj: Liga proti rakovine