Svetový týždeň glaukómu kladie dôraz na prevenciu ochorenia

859

Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou straty zraku. Až polovica ľudí s touto diagnózou však o svojom ochorení nevie a diagnóza sa zistí v pokročilom už nezvratnom štádiu ochorenia. Svetový týždeň glaukómu tento rok pripadol na 7. až 13. marca. Jeho hlavnou myšlienkou je dôraz na prevenciu.

Glaukóm, známy tiež ako zelený zákal, postihuje zrakový nerv a v pokročilom štádiu sa končí úplnou stratou zraku. Pacient väčšinou spozoruje, že sa niečo deje, až keď príde o 40 percent zraku. Takéto poškodenie zraku je už trvalé. Je potrebné si uvedomiť, že včasná diagnostika a vhodná liečba dokáže ochorenie výrazne spomaliť.

Príčina týchto ochorení nie je jednoznačne definovaná. Za závažný rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak, vyšší vek, genetická rodinná záťaž. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u ľudí so systémovými chorobami, ktoré vedú k zníženiu prekrvenia v oblasti zrakového nervu, napríklad nízky systémový tlak, sklon k spazmom ciev.

Možnosti konzervatívnej liečby vo forme očných kvapiek môžu ovplyvniť len jeden z rizikových faktov, a to zvýšený vnútroočný tlak. V prípade, že konzervatívna liečba zlyháva, spektrum liečby rozširuje liečba laserová a chirurgická. Ak pacient spozoruje trvalý výpadok obrazu v zornom poli, ide už zvyčajne o štádium strednej až pokročilej formy glaukómu. Práve pre tieto skutočnosti je dôležité venovať pozornosť aj svojim očiam, absolvovať pravidelne vyšetrenia očným lekárom v intervale každý rok.

Zdroj: TASR